معبد ابوسمبل

معبد ابوسمبل

معبد ابوسمبل

در جنوب مصر در نزدیکی رود نیل دو معبد شامل (معبد بزرگ و معبد کوچک) در زمان سلطنت رامسس دوم  بین سالهای 1264 - 1244 قبل از میلاد

ایجاد شد. تفسیرهای متفاوتی از علت ساخت این بنا وجود دارد که محتمل ترین آنها این است که بعد از فتوحات رامسس او این معبد را بعنوان یک

نماد قدرت در مصر احداث کرد .گفته ها بر این است که ساخت این معابد 20 سال به طول انجامیده است.

 

 

معبد بزرگتر 30 متر ارتفاع دارد و چهار مجسمه نشسته با ارتفاع 20 متر بر روی آن کنده شده اند که نماد خانواده سلطنتی و اله های باستانی مصر

می باشند و مجسمه هایی کوچک تر نیز دیده می شود که نماد اقوام شکست خورده هستند و مغلوب بودن آنها را نشان می دهد.

 

 

معبد کوچکتر 12 متر ارتفاع دارد که 4 مجسمه شاه و دو ملکه بر روی آن قرار دازد و هرکدام حدود 10 متر ارتفاع دارند.در مجسمه های مصری زنان

کوچکتر نشان داده می شده اند.

 

 

معماری شگفت انگیز

معماری شگفت انگیز این معبد طوری است که دو مرتبه در سال یکی در 21 فوریه و دیگری در 21 اکتبر موقعیت خورشید نسبت به معبد طوری است که

پرتوهای خورشید دقیقاً به داخلی‌ترین مکان مقدس معبد می تابد و مجسمه‌های چهار خدای نشسته را کاملا روشن و درخشان می کند.

 

 

عملیات عجیب

در سال 1960 دولت مصر تصمیم می گیرد که بر روی رود نیل سد بسازد ولی ساختن این سد خطر عظیمی برای این بنای تاریخی بود بنابراین تصمیم به

جابجایی آن گرفته شد و با هزینه 40 میلیون دلار این معابد توسط تیم حرفه ای مصری و خارجی و مهندسین عالی رتبه جابجا شد و در حال حاضر مقصد

گردشگری افراد زیادی در کل دنیاست.