جشن گالونگان بالی

جشن گالونگان بالی

 
جشنواره گالونگان و کونینگن مهم‌ترین جشنواره بالی هست. مردم محلی معتقدن در طول ۱۰ روز اجرای این جشنواره خدایان بالی برای جشن به زمین میان. این جشنواره شامل آیین‌ های مختلفیه که در کنار معابد مهم شهر انجام می‌شه. جشنواره گالونگان نمادی از پیروزی دارما یا فضیلت بر تمام نیروهای شر زمینه. مردم در این جشنواره انواع میوه‌ها و گل‌ها رو تزیین می‌کنن و با بهترین لباسشون که پر از جواهراته در جشن حاضر می‌شن. آخرین روز این جشنواره در حقیقت مهم‌ ترین روز اونه. در این روز، مراسم مذهبی مشخصی برای ارواح نیاکان بالی برگزار می‌شه.
در ادامه ببینید : تور بالی