فاقد اعتبار / 6 شب و 7 روز
قیمت تور از: 
1.995.000
SUN EXPRESS
شماره تور: 
PRM005
 • خدمات تور: 

  بلیط رفت و برگشت هواپیما سان اکسپرس - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی 

  توضیحات: 

  -نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

  -پرداخت 50% مبلغ تور الزامی می باشد.

  -اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد.

  -مسئوليت کنترل اعتبار گذرنامه به عهده ثبت نام کننده می باشد.

  -ارائه پاسپورت به هنگام ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت این شرکت نسبت به بیمه مسئولیتی نخواهد داشت.

   

   
   

 • ۶شب و ۷ روز اقامت در هتل
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی

 • ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 1.995.000
  نرخ یک تخته : 2.275.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.245.000
  نرخ یک تخته : 2.645.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.295.000
  نرخ یک تخته : 2.645.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.395.000
  نرخ یک تخته : 2.845.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.465.000
  نرخ یک تخته : 2.965.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.595.000
  نرخ یک تخته : 2.995.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.595.000
  نرخ یک تخته : 2.995.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.695.000
  نرخ یک تخته : 3.285.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.745.000
  نرخ یک تخته : 3.385.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.985.000
  نرخ یک تخته : 3.785.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.995.000
  نرخ یک تخته : 3.695.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.995.000
  نرخ یک تخته : 3.795.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.995.000
  نرخ یک تخته : 3.795.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.145.000
  نرخ یک تخته : 3.995.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.595.000
  نرخ یک تخته : 4.595.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.685.000
  نرخ یک تخته : 4.685.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.895.000
  نرخ یک تخته : 4.895.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.895.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.695.000
 • اصل پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار لازم
  اصل پاسپورت جدید و پاسپورت قدیم