ویژه پاییز 97 / 3 شب و 4 روز
قیمت تور از: 
690.000
زاگرس
شماره تور: 
PRMKI001
 • خدمات تور: 
  بلیت رفت و برگشت - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی
  مدارک لازم: 
  کپی کارت ملی
  توضیحات:
  - بلیت چارتر و غیر قابل استرداد 
  - نرخ کودک 2 تا 5 سال بلیت کامل محاسبه میشود
  - نرخ کودک زیر دوسال 150/000 تومان

 • ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی

 • ایران, کیش
  نرخ دو تخته : 690.000
  نرخ یک تخته : 815.000
  خدمات هتل :
  • BB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 690.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 560.000
  ایران, کیش
  نرخ دو تخته : 730.000
  نرخ یک تخته : 860.000
  خدمات هتل :
  • BB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 730.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 560.000
  ایران, کیش
  نرخ دو تخته : 740.000
  نرخ یک تخته : 920.000
  خدمات هتل :
  • BB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 740.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 560.000
  ایران, کیش
  نرخ دو تخته : 935.000
  نرخ یک تخته : 1.315.000
  خدمات هتل :
  • BB*3
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 935.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 560.000
  ایران, کیش
  نرخ دو تخته : 1.010.000
  نرخ یک تخته : 1.465.000
  خدمات هتل :
  • 4*BB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.010.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 560.000
  ایران, کیش
  نرخ دو تخته : 1.290.000
  نرخ یک تخته : 2.090.000
  خدمات هتل :
  • 5*BB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.290.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 560.000
  ایران, کیش
  نرخ دو تخته : 1.350.000
  نرخ یک تخته : N/A
  خدمات هتل :
  • HB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.350.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 560.000
  ایران, کیش
  نرخ دو تخته : 1.770.000
  نرخ یک تخته : N/A
  خدمات هتل :
  • HB
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.775.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 560.000