فاقد اعتبار / 6 شب و 7 روز
قیمت تور از: 
2.645.000
Atlas Global
شماره تور: 
PRMT01
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال از استانبول، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با سرویس مربوطه،ترانسفر فرودگاهی،بیمه مسافرتی

  توضیحات:

  -نرخ کودک زیر 2 سال 195/000 تومان می باشد.

  -پرداخت 50 % مبلغ تور الزامی میباشد.

  -اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد.

  -پرواز و هتل فول چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

  -در صورت درخواست صندلی بیزینس مبلغ 300/000 تومان به نرخ های پکیج اضافه می گردد. 

 • ۶شب و ۷ روز اقامت در هتل
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
 • قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 2.645.000
  نرخ یک تخته : 3.395.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.125.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 3.145.000
  نرخ یک تخته : 4.195.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.365.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 3.295.000
  نرخ یک تخته : 4.395.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.425.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 3.395.000
  نرخ یک تخته : 4.595.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.495.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 3.495.000
  نرخ یک تخته : 4.695.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.545.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 3.545.000
  نرخ یک تخته : 4.885.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.575.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 3.895.000
  نرخ یک تخته : 5.195.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.675.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 4.095.000
  نرخ یک تخته : 5.615.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.795.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 4.295.000
  نرخ یک تخته : 6.025.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.915.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس, ترکیه
  نرخ دو تخته : 4.495.000
  نرخ یک تخته : 5.935.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : N/A
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
  قبرس
  نرخ دو تخته : 5.395.000
  نرخ یک تخته : 7.845.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.475.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.495.000
 • در هنگام ثبت نام، ارایه کپی پاسپورت مسافرین محترم برای اخذ بیمه مسافرتی الزامی است.
  اصل پاسپورت بااعتبار ۷ ماه