تورهای نمایشگاهی

تور نمایشگاه مدیکا آلمان
تور نمایشگاه ساختمان SAEI

نمایشگاه مواد غذایی فرانسه، Sial

ماهان ایر, Alitalia
اعتبار تا 20 مهر
نمایشگاه SIAL فرانسه

نمایشگاه عینک و اپتیک Silmo

ماهان ایر, Alitalia
Silmo
تور نمایشگاه طلا و جواهر ایتالیا