تور تورهای اروپایی

تور اسپانیا، ایتالیا، هلند و فرانسه

ترکیش ایرلاین
23 اردیبهشت الی 5 خرداد
تور اسپانیا، ایتالیا، هلند و فرانسه

تور فرانسه و ایتالیا

Qatar Airways
تکمیل ظرفیت
تور فرانسه و ایتالیا

تور ایتالیا

Alitalia
10 الی 17 خرداد (ویژه تعطیلات خرداد)
تور دور ایتالیا - تعطیلات خرداد

تور اسپانیا

ماهان ایر
ویژه بهار 97
تور اسپانیا بهار 97

تور دور ایتالیا

Alitalia
27 اردیبهشت الی 3 خرداد
تور دور ایتالیا

تور فرانسه و ایتالیا

Alitalia
27 اردیبهشت الی 3 خرداد
تور فرانسه - ایتالیا

تور ایتالیا ، فرانسه و اسپانیا

ماهان ایر
10 الی 19 خرداد
تور اسپانیا - ایتالیا - فرانسه بهار 97

تور قبرس اروپایی

ماهان ایر
ویژه نوروز 97
تور قبرس اروپایی (لیماسول)