تورهای کروز

تور کشتی کروز اروپا

ترکیش ایرلاین
ویژه نوروز 98
تور کشتی کروز فرانسه 98

تور کشتی کروز اروپا

ترکیش ایرلاین
ویژه نوروز 98
تورکشتی کروز اسپانیا 98

تور کشتی کروز یونان

SUN EXPRESS
ویژه 2 و 9 فروردین ماه
کشتی کروز یونان

تور کشتی کروز یونان

ترکیش ایرلاین
ویژه27 اسفند، 5و 12 فروردین
کشتی کروز یونان 7 شب

تور کشتی کروز اروپا

ترکیش ایرلاین
ویژه نوروز 98
تور کشتی کروز ایتالیا 98