تورهای کروز

تور کشتی کروز اروپا، ونیز

ترکیش ایرلاین
ویژه تابستان 98
تور کشتی کروز

تور کشتی کروز اروپا، جنوا

ترکیش ایرلاین
ویژه تابستان 98
تورکشتی کروز MSC Seaview

تور کشتی کروز اروپا، میلان

ماهان ایر
ویژه تابستان 98
تور کشتی کروز ایتالیا