تور اروپا 1401

چرا تور اروپا با پارمیدا؟

آژانس مسافرتی پارمیدا، کارگزاری معتبر و شناخته شده در حوزه تورهای اروپا و ترکیه است و می توانیم بهترین قیمت تور را در پکیجی مناسب به مسافران و گردشگران ارایه دهیم. به دلیل حساسیتهای موجود در اخذ ویزا، متناسب با فصل های مختلف بهار، تابستان، پاییز و زمستان؛ پیشنهاد می کنیم چند هفته زودتر از زمان سفر اقدام کنید. مشاوران با تجربه ما همه نوع راهنمایی برای خرید و رزرو تور مناسب به شما ارایه خواهند داد.

مقاصد و جزییات تورهای اروپایی پارمیدا در ادامه لیست شده است:


تور اسپانیا ایتالیا

ترکیش ایرلاین
ویژه بهار و تابستان
تور اسپانیا وایتالیا

تور اسپانیا ،فرانسه ، سوئیس

ترکیش ایرلاین
28 مرداد -10،17 شهریور
تور اسپانیا ،فرانسه ، سوئیس

تور اسپانیا، فرانسه

ترکیش ایرلاین
13و28 مرداد-10و17و24 شهریور
توراسپانیا(بارسلون،مادرید)-فرانسه

تور جنوب اسپانیا در امتداد ساحل مدیترانه

ترکیش ایرلاین
ویژه بهار و تابستان
تور جنوب اسپانیا
تور ترکیبی اروپا

تور فرانسه،بلژیک ،هلند ،آلمان

ترکیش ایرلاین
ویژه بهار و تابستان
تور ترکیبی اروپا

تور اسپانیا - فرانسه

ترکیش ایرلاین
ویژه بهار و تابستان
تور بارسلون پاریس

تور اسپانیا ،فرانسه،هلند،آلمان

ترکیش ایرلاین
ویژه بهار و تابستان
تور اسپانیا ،فرانسه،هلند،آلمان

تور فرانسه

ترکیش ایرلاین
ویژه بهار و تابستان
تور فرانسه

تور بارسلون و مادرید

ترکیش ایرلاین
ویژه بهار و تابستان
تور مادرید و بارسلون

توراسپانیا،سوئیس

ترکیش ایرلاین
28 مرداد-10و17 شهریور
توراسپانیا،سوئیس

تور اسپانیا،فرانسه وایتالیا

ترکیش ایرلاین
ویژه بهار و تابستان
تور اسپانیا،فرانسه وایتالیا

تور اسپانیا و ایتالیا (بارسلون،رم،ونیز)

ترکیش ایرلاین
ویژه بهار و تابستان
تور اسپانیا و ایتالیا(بارسلون،رم،ونیز)

تور اسپانیا

ترکیش ایرلاین
2،12 اردیبهشت -4،12خرداد-16،23تیر
تور اسپانیا