فاقد اعتبار / 6 شب و 7 روز
قیمت تور از: 
1.940.000
SUN EXPRESS
شماره تور: 
PRMA004
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما سان اکسپرس - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

  توضیحات:

  - نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.
  - در هتل رویال هالیدی و رویال وینگز کودک بالای 10 سال بزرگسال محسوب می شود. 
  - ارائه پاسپورت به هنگام ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت این شرکت نسبت به بیمه مسئولیتی نخواهد داشت.  

  - پرداخت 50% مبلغ تور الزامی می باشد. 
  - اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد.
  - مسئوليت کنترل اعتبار گذرنامه به عهده ثبت نام کننده می باشد.
   

   

   

   

   

 • ۶شب و ۷ روز اقامت در هتل
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
 • ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 1.940.000
  نرخ یک تخته : 2.045.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.820.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.040.000
  نرخ یک تخته : 2.280.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.890.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.245.000
  نرخ یک تخته : 2.520.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 1.970.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.420.000
  نرخ یک تخته : 2.780.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.040.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.580.000
  نرخ یک تخته : N/A
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.200.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.640.000
  نرخ یک تخته : 3.280.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.200.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.700.000
  نرخ یک تخته : 3.480.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.280.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.770.000
  نرخ یک تخته : 3.510.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.230.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.800.000
  نرخ یک تخته : 3.380.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.235.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.800.000
  نرخ یک تخته : 3.500.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.300.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.830.000
  نرخ یک تخته : 3.400.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.250.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.900.000
  نرخ یک تخته : 3.860.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.420.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.900.000
  نرخ یک تخته : 3.510.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.300.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.240.000
  نرخ یک تخته : 4.020.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.460.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.380.000
  نرخ یک تخته : 4.220.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.550.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.400.000
  نرخ یک تخته : 4.740.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.600.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.740.000
  نرخ یک تخته : 4.770.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.720.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.490.000
 • در هنگام ثبت نام، ارایه کپی پاسپورت مسافرین محترم برای اخذ بیمه مسافرتی الزامی است.
  اصل پاسپورت بااعتبار ۷ ماه