تور آنتالیا

ویژه 11 شهریور / 6 شب و 7 روز
قیمت تور از: 
2.800.000
SUN EXPRESS
شماره تور: 
PRMA004
 • خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما سان اکسپرس - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

  توضیحات:

  - نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد. 

  - ارائه پاسپورت به هنگام ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت این شرکت نسبت به بیمه مسئولیتی نخواهد داشت.  

  - پرداخت 50% مبلغ تور الزامی می باشد. 

  - اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد.

  - مسئوليت کنترل اعتبار گذرنامه به عهده ثبت نام کننده می باشد. 

   

   

   

   

 • ۶شب و ۷ روز اقامت در هتل
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
 • ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.800.000
  نرخ یک تخته : 3.200.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.550.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.950.000
  نرخ یک تخته : 3.300.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.600.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.350.000
  نرخ یک تخته : 3.850.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.750.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.650.000
  نرخ یک تخته : 4.400.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.950.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.650.000
  نرخ یک تخته : 4.400.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.950.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.800.000
  نرخ یک تخته : 4.550.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.050.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.050.000
  نرخ یک تخته : 4.950.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.200.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.250.000
  نرخ یک تخته : 5.200.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.250.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.300.000
  نرخ یک تخته : N/A
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.300.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.350.000
  نرخ یک تخته : 5.400.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.350.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.550.000
  نرخ یک تخته : 5.700.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.400.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.550.000
  نرخ یک تخته : 5.700.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.400.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.050.000
  نرخ یک تخته : 6.450.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.650.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.150.000
  نرخ یک تخته : 6.550.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.700.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.250.000
  نرخ یک تخته : 6.600.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.750.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.250.000
  نرخ یک تخته : 6.750.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.800.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.300.000
  نرخ یک تخته : 6.750.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.800.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.500.000
  نرخ یک تخته : 7.100.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.900.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.600.000
  نرخ یک تخته : 7.250.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.950.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.600.000
  نرخ یک تخته : 7.250.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.950.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.650.000
  نرخ یک تخته : 7.300.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.950.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.650.000
  نرخ یک تخته : 7.300.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.950.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.650.000
  نرخ یک تخته : 7.350.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.000.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.850.000
  نرخ یک تخته : 7.500.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : N/A
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 6.350.000
  نرخ یک تخته : 9.200.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.300.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 7.300.000
  نرخ یک تخته : 9.930.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.700.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.890.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 9.800.000
  نرخ یک تخته : 13.500.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 6.200.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.090.000
 • در هنگام ثبت نام، ارایه کپی پاسپورت مسافرین محترم برای اخذ بیمه مسافرتی الزامی است.
  اصل پاسپورت بااعتبار ۷ ماه