فاقد اعتبار / 6 شب 7 روز
قیمت تور از: 
2.990.000
SUN EXPRESS
شماره تور: 
PRMA0021
 • خدمات تور آنتالیا: بلیط رفت و برگشت هواپیما  سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل به مدت 6 شب و 7 روز، راهنمای فارسی زبان مستقر در هتل ، بیمه مسافرتی

  توضیحات :

  -پرداخت حداقل 50 % به هنگام ثبت نام الزامی است .

  -نرخ کودک زیر دو سال 150/000 تومان می باشد.

  -مسئوليت کنترل اعتبار گذرنامه به عهده ثبت نام کننده می باشد.

  -ارائه پاسپورت به هنگام ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت این شرکت نسبت به بیمه مسئولیتی نخواهد داشت.  

  آنتالیا ویژه 30 شهریور و 1 مهر 

   

   

   

 • ۶شب و ۷ روز اقامت در هتل
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
 • ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.990.000
  نرخ یک تخته : 3.470.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.840.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.190.000
  نرخ یک تخته : 3.600.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.880.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.490.000
  نرخ یک تخته : 3.960.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.000.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.890.000
  نرخ یک تخته : 4.480.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.190.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.090.000
  نرخ یک تخته : 4.980.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.330.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.240.000
  نرخ یک تخته : N/A
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.370.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.450.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.290.000
  نرخ یک تخته : 6.720.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.940.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.380.000
  نرخ یک تخته : 5.220.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.440.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.440.000
  نرخ یک تخته : 5.320.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.470.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.680.000
  نرخ یک تخته : 5.670.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.590.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.800.000
  نرخ یک تخته : N/A
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.660.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.900.000
  نرخ یک تخته : 6.020.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.700.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.450.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.900.000
  نرخ یک تخته : 6.020.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.700.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.950.000
  نرخ یک تخته : 6.090.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.730.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.450.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.260.000
  نرخ یک تخته : 6.550.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.880.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.380.000
  نرخ یک تخته : 6.720.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.940.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.380.000
  نرخ یک تخته : 6.720.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.940.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.430.000
  نرخ یک تخته : 6.790.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.960.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.495.000
  نرخ یک تخته : 6.900.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.000.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.495.000
  نرخ یک تخته : 6.900.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.000.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.600.000
  نرخ یک تخته : 7.150.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.050.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.600.000
  نرخ یک تخته : 7.150.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.050.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.600.000
  نرخ یک تخته : 7.150.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.050.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.450.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.610.000
  نرخ یک تخته : 7.070.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.050.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.730.000
  نرخ یک تخته : 7.250.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.100.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.730.000
  نرخ یک تخته : 8.500.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.225.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.830.000
  نرخ یک تخته : 7.500.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.160.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.850.000
  نرخ یک تخته : 7.420.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.170.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.890.000
  نرخ یک تخته : 7.490.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.190.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.960.000
  نرخ یک تخته : 7.600.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : N/A
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.450.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.960.000
  نرخ یک تخته : 7.600.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.230.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 6.550.000
  نرخ یک تخته : 8.470.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.520.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 6.780.000
  نرخ یک تخته : 8.820.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.650.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 9.000.000
  نرخ یک تخته : 12.150.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.750.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.350.000
 • در هنگام ثبت نام، ارایه کپی پاسپورت مسافرین محترم برای اخذ بیمه مسافرتی الزامی است.
  اصل پاسپورت بااعتبار ۷ ماه