تور آنتالیا

ویژه 3 و 4 شهریور / 6 شب 7 روز
قیمت تور از: 
2.900.000
SUN EXPRESS
شماره تور: 
PRMA0021
 • خدمات تور آنتالیا: بلیط رفت و برگشت هواپیما  سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل به مدت 6 شب و 7 روز، راهنمای فارسی زبان مستقر در هتل ، بیمه مسافرتی

  توضیحات :

  -پرداخت حداقل 50 % به هنگام ثبت نام الزامی است .

  -نرخ کودک زیر دو سال 150/000 تومان می باشد.

  -مسئوليت کنترل اعتبار گذرنامه به عهده ثبت نام کننده می باشد.

  -ارائه پاسپورت به هنگام ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت این شرکت نسبت به بیمه مسئولیتی نخواهد داشت.  

   

  تورآنتالیا 11 شهریور 

   

   

 • ۶شب و ۷ روز اقامت در هتل
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی
 • ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.900.000
  نرخ یک تخته : 3.300.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.550.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.000.000
  نرخ یک تخته : 3.450.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.600.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.300.000
  نرخ یک تخته : 3.900.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.750.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.550.000
  نرخ یک تخته : 4.250.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.850.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.700.000
  نرخ یک تخته : 4.500.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.950.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.875.000
  نرخ یک تخته : 4.745.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.000.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.890.000
  نرخ یک تخته : 4.790.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : N/A
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.950.000
  نرخ یک تخته : 4.800.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.090.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.070.000
  نرخ یک تخته : 4.990.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.170.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.550.000
  نرخ یک تخته : 5.750.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.350.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.570.000
  نرخ یک تخته : 5.700.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.350.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.680.000
  نرخ یک تخته : N/A
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.450.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.830.000
  نرخ یک تخته : 6.080.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.460.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.000.000
  نرخ یک تخته : 6.400.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.600.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.450.000
  نرخ یک تخته : 7.150.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.850.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.530.000
  نرخ یک تخته : 7.200.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.890.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.660.000
  نرخ یک تخته : 7.360.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.960.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.660.000
  نرخ یک تخته : 7.360.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.960.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.700.000
  نرخ یک تخته : 7.500.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.990.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.860.000
  نرخ یک تخته : 7.700.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : N/A
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 6.090.000
  نرخ یک تخته : 8.700.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.090.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 6.090.000
  نرخ یک تخته : 7.940.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.090.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 6.890.000
  نرخ یک تخته : 9.360.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.630.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 9.400.000
  نرخ یک تخته : 12.990.000
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.800.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 1.990.000
 • در هنگام ثبت نام، ارایه کپی پاسپورت مسافرین محترم برای اخذ بیمه مسافرتی الزامی است.
  اصل پاسپورت بااعتبار ۷ ماه