فاقد اعتبار / 6 شب و 7 روز
قیمت تور از: 
2.990.000
SUN EXPRESS
شماره تور: 
PRMA0021
 • خدمات تور آنتالیا: بلیط رفت و برگشت هواپیما  سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل به مدت 6 شب و 7 روز، راهنمای فارسی زبان مستقر در هتل ، بیمه مسافرتی

  توضیحات :

  -پرداخت حداقل 50 % به هنگام ثبت نام الزامی است .

  -نرخ کودک زیر دو سال 195/000 تومان می باشد.

  -مسئوليت کنترل اعتبار گذرنامه به عهده ثبت نام کننده می باشد.

  -ارائه پاسپورت به هنگام ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت این شرکت نسبت به بیمه مسئولیتی نخواهد داشت.  

   

   

   

   

 • ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی

 • ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 2.990.000
  نرخ یک تخته : 3.315.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.710.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.275.000
  نرخ یک تخته : 3.700.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 2.840.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.700.000
  نرخ یک تخته : 4.350.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.060.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.280.000
  نرخ یک تخته : 5.215.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.345.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.540.000
  نرخ یک تخته : 5.600.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.470.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.570.000
  نرخ یک تخته : 5.750.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.390.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.710.000
  نرخ یک تخته : 5.865.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.560.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.970.000
  نرخ یک تخته : 6.250.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.690.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.330.000
  نرخ یک تخته : 6.800.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.870.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.520.000
  نرخ یک تخته : 7.070.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.960.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 6.240.000
  نرخ یک تخته : 8.260.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.225.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.390.000
 • در هنگام ثبت نام، ارایه کپی پاسپورت مسافرین محترم برای اخذ بیمه مسافرتی الزامی است.
  اصل پاسپورت بااعتبار ۷ ماه