ویژه 12 خرداد / 6 شب و 7 روز
قیمت تور از: 
3.765.000
SUN EXPRESS
شماره تور: 
PRMA0021
 • خدمات تور آنتالیا: بلیط رفت و برگشت هواپیما سان اکسپرس ، ترانسفر فرودگاهی ، اقامت در هتل به مدت 6 شب و 7 روز، راهنمای فارسی زبان مستقر در هتل ، بیمه مسافرتی

  توضیحات :

  -پرداخت حداقل 50 % به هنگام ثبت نام الزامی است .

  -نرخ کودک زیر دو سال 200/000 تومان می باشد.

  -مسئوليت کنترل اعتبار گذرنامه به عهده ثبت نام کننده می باشد.

  -ارائه پاسپورت به هنگام ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت این شرکت نسبت به بیمه مسئولیتی نخواهد داشت.  

   

   

   

   

 • ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی

 • ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.765.000
  نرخ یک تخته : 4.085.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.445.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 3.915.000
  نرخ یک تخته : 4.310.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.520.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.400.000
  نرخ یک تخته : 5.040.000
  خدمات هتل :
  • *4 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.765.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.115.000
  نرخ یک تخته : 6.605.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.120.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.600.000
  نرخ یک تخته : 7.335.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.365.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 5.900.000
  نرخ یک تخته : 7.290.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.515.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 6.315.000
  نرخ یک تخته : 7.910.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.720.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 6.840.000
  نرخ یک تخته : 8.695.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.985.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 7.065.000
  نرخ یک تخته : 9.035.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.095.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 7.175.000
  نرخ یک تخته : 9.200.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.150.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 8.190.000
  نرخ یک تخته : 10.720.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.660.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 8.580.000
  نرخ یک تخته : 12.320.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.855.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
  ترکیه, آنتالیا
  نرخ دو تخته : 10.140.000
  نرخ یک تخته : 13.645.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 6.635.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 2.990.000
 • در هنگام ثبت نام، ارایه کپی پاسپورت مسافرین محترم برای اخذ بیمه مسافرتی الزامی است.
  اصل پاسپورت بااعتبار ۷ ماه