ویزای توریستی استرالیا

مدارک لازم:

اصل پاسپورت با هشت ماه اعتبار

دو قطعه عکس رنگی جدید 

گواهی اشتغال به کار ترجمه شده

گواهی حساب بانکی 6 ماهه اخیر ترجمه شده 

سند مالکیت با ترجمه رسمی 

شناسنامه ترجمه شده  (کلیه مدارک ترجمه شده با مهر دادگستری) - حداقل زمان جهت صدور ویزا ، یکماه می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور درزمان ثبت نام الزامی می باشد .

تصویر: