ویزا توریستی فرانسه

  • اصل و کپی گذرنامه امضا شده با حداقل 6 ماه اعتبار از زمان برگشت تور و دارای 2 صفحه مهر نخورده به همراه فتوکپی صفحه شناسایی امضا شده صاحب گذرنامه 
  • اصل و کپی ویزاهای شنگن  قبلی یا ویزای کانادا-آمریکا-استرالیا-انگلستان به همراه مهرهای ورود و خروج آنها
  • اصل و کپی مدارک شغلی متقاضی 
  • مدارک بانکی: پرینت 3 ماه آخر حساب بانکی با مهر و امضای بانک     
  • اصل و کپی سند ملکی ( در صورت دارا بودن)
  •  2قطعه عکس (6x4) رنگی با زمینه سفید بدون لبخند و از روبرو جدید مغایر با عکس پاسپورتو ویزاهای قبلی
  •  شناسنامه، ترجمه رسمی شده به فرانسه یا انگلیسی، به همراه کپی تمام صفحات 
  • مبلغ60 یورو +25 یورو هزینه تحویل مدارک داخل سفارت(یورو به صورت اسکناس باشد)    
  •  تمام مدارک به زبان  انگلیسی توسط مترجم رسمی ترجمه شده اند

 

تصویر: