فاقد اعتبار / 10 شب و 11 روز
قیمت تور از: 
4.440.000
SUN EXPRESS
شماره تور: 
PRM005
 • خدمات تور: 

  بلیط رفت و برگشت هواپیما سان اکسپرس - 10 شب و 11 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی 

  توضیحات: 

  -نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.

  -پرداخت 50% مبلغ تور الزامی می باشد.

  -اعتبار پاسپورت حداقل 6 ماه می باشد.

  -مسئوليت کنترل اعتبار گذرنامه به عهده ثبت نام کننده می باشد.

  -ارائه پاسپورت به هنگام ثبت نام الزامی است در غیر اینصورت این شرکت نسبت به بیمه مسئولیتی نخواهد داشت.

   

  »» برگشت به تور آنتالیا

   

   

   

 • ۶شب و ۷ روز اقامت در هتل
  ترانسفر فرودگاهی
  بیمه مسافرتی

 • ترکیه, آنتالیا
  هتل دیاموند پرمیوم آنتالیا
  نرخ دو تخته : 4.440.000
  نرخ یک تخته : 4.945.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 3.940.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل رامادا ریزورت
  نرخ دو تخته : 5.210.000
  نرخ یک تخته : 6.100.000
  خدمات هتل :
  • *5 ALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.320.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل ارنج کانتی
  نرخ دو تخته : 5.640.000
  نرخ یک تخته : 6.750.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.540.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل کایا بلک
  نرخ دو تخته : 5.835.000
  نرخ یک تخته : 7.030.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.630.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل کروانسرای لارا
  نرخ دو تخته : 5.930.000
  نرخ یک تخته : 7.180.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.680.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل بلیس دلوکس
  نرخ دو تخته : 5.930.000
  نرخ یک تخته : 7.180.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.680.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل لیبرتی لارا
  نرخ دو تخته : 6.310.000
  نرخ یک تخته : 7.750.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.870.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل ریکسوس پریمیوم تکروا
  نرخ دو تخته : 6.550.000
  نرخ یک تخته : 8.110.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.990.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل میراکل
  نرخ دو تخته : 6.550.000
  نرخ یک تخته : 8.110.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.990.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل بایا
  نرخ دو تخته : 6.550.000
  نرخ یک تخته : 8.110.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 4.990.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل الا کوالیتی
  نرخ دو تخته : 7.080.000
  نرخ یک تخته : 8.910.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.260.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل رویال وینگز
  نرخ دو تخته : 7.270.000
  نرخ یک تخته : 9.190.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.350.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل ریکسوس سانگیت
  نرخ دو تخته : 7.370.000
  نرخ یک تخته : 9.340.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.400.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل رویال هالیدی
  نرخ دو تخته : 7.700.000
  نرخ یک تخته : 9.840.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.570.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل کرنلیا دیاموند آنتالیا
  نرخ دو تخته : 7.950.000
  نرخ یک تخته : 10.200.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.690.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل دلفین امپریال
  نرخ دو تخته : 8.470.000
  نرخ یک تخته : 10.990.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 5.950.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل تایتانیک دلوکس بلک
  نرخ دو تخته : 8.810.000
  نرخ یک تخته : 11.500.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 6.120.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
  ترکیه, آنتالیا
  هتل ریکسوس پریمیوم
  نرخ دو تخته : 10.150.000
  نرخ یک تخته : 13.510.000
  خدمات هتل :
  • *5 UALL
  کودک با تخت (۶ تا ۱۲سال) : 6.790.000
  کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) : 3.490.000
 • اصل پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار لازم
  اصل پاسپورت جدید و پاسپورت قدیم