تور نمایشگاهی 2024

نمایشگاه سیم و کابل، لوله و تیوب Wire & Tube

نمایشگاه چاپ و کاغذ DRUPA

ترکیش ایرلاین
خرداد 1403
نمایشگاه صنعت چاپ DRUPA
ARAB HEALTH

تور نمایشگاه مواد غذایی آلمان ANUGA

ترکیش ایرلاین
29 اسفند
تور نمایشگاه ANUGA

نمایشگاه پزشکی آلمان، MEDICA

ترکیش ایرلاین, ماهان ایر
آبان 1403
تور نمایشگاه مدیکا آلمان