تور نمایشگاهی 2019

نمایشگاه بسته بندی آلمان INTERPACK

ترکیش ایرلاین
18 الی 24 اردیبهشت
INTERPACK

نمایشگاه تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی Photokina

ترکیش ایرلاین
7 الی 10 خرداد
Photokina