اطلاعات سفر و معرفی جاذبه های گردشگری

اطلاعات سفر و معرفی جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری دنیا

 

در بخش اطلاعات سفر و جاذبه های گردشگری قصد داریم تا همه مقاصدی که پارمیدا به آنها تور برگزار می کند یا خواهد کرد را معرفی کنیم. محتوای این بخش به کمک مسافران تهیه می گردد و دیدگاه آنها چه در انتخاب مقصد سفر و چه در طول سفر مورد توجه قرار می گیرد. اینکه هر مقصد مناسب چه زمانی است و با چه هزینه ای می توان به آن برنامه ریزی کرد نیز حتما مورد توجه قرار دارد. همینجا از همه مسافران تورهای گذشته پارمیدا می خواهیم تا اطلاعات و عکسهای خود را چه به شکل جدا و یا در قالب سفرنامه برای ما بفرستند.

آدرس ایمیل:

info@parmidatours.com